6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Bu Kanun Kapsamındaki Haklarla İlgili Aydınlatma Formu Güncellenmiştir! Detaylı Bilgi

TODAY & TOMORROW

İş Görüşmesi Öncesi Ön Hazırlık

Bir adayın iş görüşmesine hazırlıklı gitmesi işe alınmasında önemli ölçüde belirleyici olabilir.


İşverenin görüşme sırasında ve sonrasında yapacağı değerlendirmenin iki temel bileşeni vardır: 
1)    Teknik yeterlilik
2)    Adayın bıraktığı izlenim 


Teknik yeterlilik, görüşülen pozisyon için adaylarda aranan özellikler ve adayın önceki iş deneyimi üzerinde yoğunlaşacaktır. İzlenim ise adayın algılanan kişilik özellikleri, dışa vurduğu özgüven, pozisyon için istekli olması gibi şekillerde kendini gösterir. Belki de en akılda kalıcı olanı adayın görüşme sırasındaki kendini ifade tarzı olacaktır.
İş görüşmesinde iş verenin ilanı, aradığı özellikler ile adayın özgeçmişi bir yol haritası işlevini görürler. Adayın gerek aranan özellikler gerekse özgeçmişi üzerinden dikkatli bir şekilde giderek iş görüşmesinde ‘soru gelebilecek’, üzerinde durulabilecek hususlara hazırlanması gerekir. İşverenin bakış açısıyla bakmaya çalışarak “güçlü” ve “zayıf” yanlarına odaklanması hazırlık aşamasında çok önemlidir. Ör. Özgeçmişte iki iş arasında zaman boşluğu varsa bu boşluğun açıklanması – “Bu arada ne yaptınız?” – talep edilebilir. Farklı sektörlerde çalışma varsa, neden sektör değişikliğine gidildiği sorulabilir. İş görüşmesinde adayın beklemediği bir soruyla hazırlıksız yakalanması iş görüşmesinin gidişatını etkileyebilir. Adayın tıkır tıkır, özgüvenli bir şekilde soruları yanıtlarken duraklaması, tereddüt etmesi işveren temsilcisi kadar adayın kendisini de etkiler. 


Adayın önceki iş deneyimi hakkında konuşurken olumlu ve yapıcı konuşması da önemlidir. O iş deneyiminin kendisine kazandırdığı birikime değinmesi, eleştiriden kaçınması doğru olur. 


Bilgi çağında yaşıyoruz. Aday işveren hakkında mutlaka bilgi toplamalıdır. Ürün ve hizmetler, işverenin yatırımları, işyeri politika ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olunması iş görüşmesinde de adayın fark yaratması için olanak sağlayabilir
İş görüşmelerinde ne tür sorular sorulduğu konusunda internet ortamında sayısız kaynak var. Adaylar birkaçına mutlaka göz atmalı. Bu soruları en uygun şekilde – güçlü ve zayıf yanlarını düşünerek- nasıl cevaplayacağı konusunda kafa yormalıdır. Adayın muhtemel soruları çalışıp ayna karşısında veya bir arkadaşına karşı prova yapması da önerilenler arasında.   


İş görüşmesi tek yönlü bir trafik akışı şeklinde olmamalıdır. Aday, işverenin aradığı özellikleri karşıladığını göstermenin yanısıra kendisi için de önemli olan hususları belirtmeli, görüşmenin akışı içinde hem işverene hem de kendisine ışık tutacak soruları sorabilmelidir. “Sizin sormak istediğiniz bir şey var mı?” sorusu gelirse asla boş geçilmemeli, Ör: Kişisel gelişimle ilgili firma politika ve uygulamaları gibi konularda soru sorulabilir. Ama ilk görüşmede ücret ve izin konusunda soru sorulmamalı.  Adayın sürecin nasıl devam edeceği konusunda soru sorması da özgüven işareti olabilir. 
Özetle; iş görüşmesi esaslı bir ön hazırlık gerektirir. Sizin için önemli olabilecek bir fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışın.