6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Bu Kanun Kapsamındaki Haklarla İlgili Aydınlatma Formu Güncellenmiştir! Detaylı Bilgi

TODAY & TOMORROW

Danışmanlık

Bugünden farklı yarınların yaratılması ve dinamik yapının sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi amacıyla hizmet sunan TODAY & TOMORROW için danışmanlık, dışarıdan tavsiyede bulunmak değil, içeride uygulamada bulunmak, homojen biçimde yapının içine dağılıp birlikte nefes almak, sonuna kadar ipin ucunu bırakmamaktır. Biz bu hizmete “Uygulamalı danışmanlık” diyoruz.
 
Tedarik Zinciri Yönetimi Danışmanlığı
Hizmet alan tarafa, ihtiyaçlarını tanımlamak, müşteri memnuniyeti, verimlilik ve kar arttırma amacına yönelik olarak ilgili süreçlerini tasarlamak ya da iyileştirmek, doğru tedarikçi ile uygun fiyatlar ile çalışma imkanı yaratırken, lojistik hizmet üreten firmalara da strateji gelistirme, hizmet kalitelerini arttırma, maliyet kontrollü verimlilik artışı sağlama, insan kaynaklarını güçlendirme ve satış & pazarlama aksiyonlarına yoğunlaşma yönünde yönetimsel danışmanlık desteği hizmetidir.
 
Lojistik sektörüne yatırım yapmak isteyen girişimcilere sektörel analizler doğrultusunda strateji geliştirme, marka konumlandırma ve şirket yapılandırması desteğinin verilmesi de bu kapsamdadır.
 
Yönetim Danışmanlığı
Yeniden yapılanma ihtiyacı duyan ya da yeni kurulan şirketlere yönelik mevcut durum analizi, strateji geliştirme, öncelikli işlerin tespiti ve yeniden yapılandırma projelerinin gerçekleştirilmesi ile birlikte, müşteri odaklı toplam kalite yönetimi desteğinin sağlanması, farklılaşma stratejilerinin geliştirmesi ve süreç iyileştirme kavramlarının adaptasyonu kapsamaktadır.
 

İnsan Kaynakları Danışmanlığı
Mevcut insan kaynakları yönetiminin işleyişinin incelenmesi, yönetim ve çalışanların insan kaynakları yönetim sistemi ile ilgili beklentilerinin sorgulanması, çalışanlar gözü ile algılanan şirket kültürünün deşifre edilmesi, mevcut insan kaynakları yetkinliklerinin sorgulanması ve bu yetkinliklerin şirkete olumlu/olumsuz katkılarının gözden geçirilmesi ile devam eden süreçte;

  • İnsan kaynakları biriminin kurulması ve ekibin oluşturulması
  • İnsan kaynakları yönetmeliğinin hazırlanması
  • Organizasyon şemasının ve görev tanımlarının oluşturulması
  • İşe alım sisteminin kurulması
  • Oryantasyon programının oluşturulması
  • Performans değerlendirme sisteminin kurulması
  • Kariyer yönetim sisteminin kurulması, kariyer haritalarının oluşturulması
  • Pozisyona göre ücret skalalarının belirlenmesi ve ücret yönetim sisteminin kurulması
  • Prim sisteminin kurulması
  • Çalışan memnuniyet ölçme ve iyileştirme sisteminin kurulması konusundaki danışmanlık hizmetlerini kapsar.