6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Bu Kanun Kapsamındaki Haklarla İlgili Aydınlatma Formu Güncellenmiştir! Detaylı Bilgi

TODAY & TOMORROW

İş Görüşmesine Hazırlanan Adaylara Öneriler

İş görüşmesi, bir saati geçmeyen bir süre içinde, iş hayatınız için çok önemli olabilecek bir fırsatın olumlu ya da olumsuz şekil aldığı kritik bir yüzleşmedir.


İş görüşmesinde öncelikle beden dilinizle işveren temsilcisine kişiliğinizle ilgili önemli ip uçları sunarsınız. Giyim kuşamınızla, duruşunuzla, oturuşunuzla epeyce fikir verirsiniz. 


Bu izlenimlerin ne kadar önemli olabileceği konusunda bir örnek verelim. Sosyal psikolog   Nalini Ambady öğrencilere tanımadıkları profesörlerin ders sırasında çekilmiş onar saniyelik kısa filmlerini göstermiş, daha sonra da öğrencilerden bu profesörleri sempatiklik, dürüstlük, yetkinlik ve diğer bazı kriterler açısından değerlendirmelerini istemiştir. Bu öğrencilerin değerlendirmeleri bu hocalardan tam dönem eğitim almış öğrencilerin değerlendirmeleriyle önemli benzerlik göstermiştir. Yani sezgi oluşturmak için çok kısa süreler bile yeterli olabilir aslında.


Şimdi iş görüşmesinde ele alınacak konulara, karşılaşılması muhtemel sorulara bir göz atalım ve bu sorulara, firma temsilcisine  “Bu aday doğru aday”  diye düşündürtecek cevapları verebilmeniz için önerilerimizi sunalım.
İş görüşmesinde ilgili pozisyon için firmanın aradığı nitelikler gözden geçirilecektir. Örneğin bir Depo Yöneticisi için aranan nitelikler :
İş deneyimi, Lojistik süreçler, stok takip vb yazılım uygulamalarına hakimiyet, personel yönetim deneyimi, otomasyon, takip ve raporlama konularında güçlü olma, iletişim becerileri vb.


Adayımızın, iş görüşmesinde teknik ağırlıklı bu soruları yanıtlarken mutlaka başvurduğu firmanın faaliyetleri, performansı, iş planları, vizyonu hakkında mümkün olduğunca araştırma yapması ve edindiği bilgileri kullanma fırsatlarını değerlendirmesi gerekir. Örneğimize devam edersek; adayımız bir araştırma yaptığında şu bilgiye erişebilecektir. Firma açacağı yeni depoyu parsiyel aktarma merkezi olarak kullanacaktır. Yeni deponun Lojistik Üssü’nde kurulacak olması; düzenli, güvenilir ve denetlenebilir olması yanısıra lojistik sektöründeki tüm paydaşlar ile bir arada bulunma avantajını sağlayacaktır. Yeni depo depolama hizmetlerinin yanı sıra aktarma merkezi olarak da hizmet verecektir.
Kuşkusuz bu gibi bilgilere erişilmesi ve bunların iş görüşmesinde uygun şekilde kullanımı adayın olumlu algılanmasını sağlar.


Firmaların, özellikle de kurumsal olanların web sayfalarında başka önemli ip uçları bulunabilir. Bir başka örnek verirsek; Koç Topluluğu   deneyim, yetenek, yaratıcılık, işbirliği ve dayanışma, çevre koruma bilinci gibi değerlerin yanında kaynakların akılcı kullanımı, savurganlığa ödün vermeme gibi ilkelere özel bir vurgulama yapmaktadır. Dolayısıyla Koç Topluluğu’na başvuracak bir adayın geçmiş deneyimi içinde kaynakların verimli kullanımına yönelik gerçekleştirilen projelerde yer almış olması onun lehine bir değerlendirme unsurudur. İş görüşmesinde  firma temsilcisinin bu yönde bir sorusu olmadığı halde adayın iş deneyiminden söz ederken bu projedeki rolüne değinmesi doğru olur.


Benzer şekilde; görevin kapsamına giren mevzuat, standartlar vb konularında da adayın konuya hakim olduğunu sergilemesi onu ön plana çıkarabilecek hususlar arasındadır. Depo Yöneticisi adayın güvenlik standartları ve işyerlerinde alınması gereken/önerilen tedbirler konusunda bilgi ve deneyimli olduğunu göstermesi önemli olabilir. İş arayışında olan adayların mevcut işyerlerinde çalışanların sürece dahil edilmelerine imkan sağlayacak uygulamalar vb inisiyatifler için çalışma yapması onların kişisel gelişimini  ve firma içinde algılanmasını artıracaktır.


Teknik konuların dışında adayın kişilik özelliklerine yönelik bazı popüler sorulara da değinelim. Adayın kendisini kısaca tanıtması istenebilir, bu firmaya neden başvurduğu, zayıf ve güçlü yönlerinin neler olduğu, kariyer hedefinin ne olduğu, stres altında performans gösterip gösteremeyeceği gibi sorular sorulabilir.


Bu konuda uzmanlar, adayın geçmişinde başarı öyküsü varsa onu da kullanmasını öneriyor. Örneğin Atletizm yarışmalarında derecesi varsa sonuç ve başarı odaklı olduğunu örneklemek açısından lise yıllarında sıkı çalışıp zorlu rakipler arasında ilk üçe girdiğini kullanması veya üniversitede başarılı bir staj dönemi geçirdiğini, projelerde yer aldığını belirtmesi olumlu olur. Esasen, yeni mezun adaylar için iş deneyimi söz konusu olmadığından veya kısıtlı olduğundan okul dönemlerindeki başarılarının, yer aldıkları projelerin onlara iş hayatında aranan başarı odaklılık, iletişim becerileri, ekip çalışması, analitik olma gibi yetkinliklerin kazanımı açısından nasıl katkı yaptığını iş görüşmesinde ifade edebilmeleri gerekir. 


Zayıf yönler konusunda uzmanlar “Mükemmeliyetçi olma” gibi klişelerden kaçınılmasını öneriyor. Aşırı olması durumunda zaafiyet gibi görünebilecek ama iş kalitesi açısından da doğru dozda olduğunda güçlü yön olarak nitelenecek hususların tekrarlandığı için inandırıcılığını kaybettiği belirtiliyor. Bunun yerine adayın gerçekçi bir öz değerlendirme yapıp tanımladığı zayıf yanını, bunu telafi etmek için neler yaptığı ile birlikte ifade etmesini daha gerçekçi ve sempatik buluyorlarlar. Örneğin yıl sonu sayımları öncesinde ve sırasında stres yaşadığınızı ama bunu en aza indirmek için üçer aylık denetimler gerçekleştirmekte olduğunuzu, bu denetimlerde görülen sıkışıklık, aksaklıklardan alınan derslerle kontrol listeleri oluşturduğunuzu ve son sayımın çok başarılı geçtiğini ifade edebilirsiniz. Özetle; bir zaafiyet var ama bunu tanımlamışsınız, önlemler almışsınız ve bu önlemler sonuç vermiş. Siz güçlü birisiniz!


Kariyer hedefi konusunda da başvurulan firmanın faaliyet ve organizasyonunu dikkate alın. Başvurduğunuz firmada en üst düzeyde bir görevi hedeflediğinizi de söylemek isteyebilirsiniz ama firma faaliyetlerine ve organizasyon hiyerarşisine vakıf bir şekilde; Depo Yöneticisi olarak beklentileri karşılayan hatta aşan bir performans göstermek istediğinizi, daha fazla sorumluluk verilmesi halinde de tedarik yönetimi sürecinde daha üst pozisyonlara aday olmayı hedefleyeceğinizi belirtmek daha gerçekçi olur.


Adayın teknik olmayan soruları güçlü yönlerinin farkında olarak ve özgüven içinde cevaplaması çok önemlidir. Bu yüzden işaret  ettiğimiz hususları dikkate alarak iyi bir hazırlık yapın. Kendi şansınızı biraz da kendiniz yaratacaksınız. İyi şanslar