6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Bu Kanun Kapsamındaki Haklarla İlgili Aydınlatma Formu Güncellenmiştir! Detaylı Bilgi

TODAY & TOMORROW

Özgeçmiş (CV) Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar

Özgeçmiş yazımında en çok dikkat edilmesi gereken husus, işverenin açık pozisyon için yüzlerce aday arasından seçim yapacağı gerçeğidir. Bu da aranan nitelikleri barındırmayan, hatalar içeren, sönük özgeçmişlerin hızlı bir şekilde eleneceği anlamına gelir. Bir başka deyişle; hem aranan özellik ve becerilere sahip olduğunuzu göstermeli hem de elenmenize neden olacak hatalar yapmamalısınız.


Özgeçmiş yazımı ile ilgili uyarı ve önerilerimiz:
1.  
  Özgeçmiş, belirli bir işe başvuru için gönderilecekse, adayın, iş ilanında belirtilen özellik ve becerilere sahip olduğunu yansıtmalıdır. Örneğin; bir firma ‘Lojistik Uzmanı’ ihtiyacı için İş Tanımı’nda Lojistik süreçlerin verimlilik analizi, müşteri servis seviyesinin izlenmesi, depo alan kullanımının iyileştirilmesi vb. görev alan ve sorumluluklarını belirtmişse, adayın bu alandaki önceki deneyimlerine, aldıkları sorumluluklara, başarılarına yer vermesi gerekir. 


2.    Aday veritabanları ‘lojistik süreç analizi’,’müşteri memnuniyeti’ vb. anahtar taramalarla
incelenebilmekte, bu aramalardan sonuç alındığında öncelik bu adaylara verilerek işe alım süreci öncelikle  bu adaylar ile iletişim kurularak sürdürülebilmektedir.
Bu nedenle aday değişik başvuruları için standart ve tek bir özgeçmiş yollamak yerine her başvuru için gözden geçirilmiş ve gerekiyorsa farklılaştırılmış bir özgeçmiş göndermelidir. Sözünü ettiğimiz farklılaştırma iş deneyimi, yetkinlik, referans bilgilerini kapsayabilir.


3.    İşverenin ilanında açıkça belirtilmese de, her pozisyonun kendine özgü yetkinlikler gerektirdiğine dikkat edilerek adayın o yetkinliklere sahip olduğunu sergileyebilmesi ona avantaj sağlayabilir. Örneğin; ‘Satış temsilcisi’ pozisyonuna başvuracak bir aday olumlu bir bakış açısına sahip olduğunu, özgüveninin ve motivasyonunun yüksek olduğunu, müşteri odaklı olduğunu özgeçmişine yansıtmaya çalışmalıdır.


4.    İşverenlerin genel olarak aradıkları analitik olma, iletişim becerileri, müzakere yetkinlikleri gibi alanlarda başarı örnekleri, sertifikaları vs. varsa bunlara da özgeçmişte yer verilmelidir.


5.    Özgeçmiş iki sayfayı geçmeyecek şekilde düzenlenmelidir. Gereksiz detaylardan kaçınılmalıdır. Örneğin; 4-5 yıl iş deneyimi olan bir adayın öğrenimi sırasında nerelerde staj yaptığı artık önemini yitirmiştir.


6.    Adayın fotoğrafı yakın zamanda ve uygun bir kıyafetle çekilmiş olmalıdır.  


7.    Özgeçmişte yazım hatalarına, ifade bozukluklarına raslanması aday için ‘elenme’ nedeni olabilir. Özgeçmiş işverene iletilmeden önce dikkatle kontrol edilmelidir.


8.    İş Deneyimi bölümü tarih itibarıyla sondan başa doğru sıralanmalıdır. Değişik işyerlerindeki çalışma dönemleri arasında boşluklar olması tereddüt yaratır. Buna dikkat edilmelidir.


9.    Adayın iş deneyimi ve başarıları onun etkinliğini yansıtacak şekilde ifade edilmelidir. Örneğin; ‘Operasyon bölümünün süreç iyileştirme çalışmasına liderlik etmiştir.’


10.  Aday kişisel veya iş deneyimiyle ilgili gerçek dışı bilgiye yer vermemelidir. Sosyal medyada, hatta rasgele bir Google taramasında aday ile ilgili çelişkili veya uygun olmayan bilgilerin ortaya çıkması da yine adayın elenmesine neden olabilir.